linkedin
+

Verifikation

Som indehaver af vægte har I ansvaret for, at jeres vægte anvendes til de formål, de er egnet til. Vægtvisningen skal være nøjagtig, så forbrugerne betaler den korrekte pris for den vare, som I producerer.

Kvalitetsservice bygget på høj faglighed og alsidighed

Hos Multicheck tilbyder vi re-verifikation, der indbefatter afprøvning af vægtens nøjagtighed. Vægten vil blive efterprøvet, kalibreret, mærket og til sidst plomberet med et verifikationsmærke. Vi har veluddannede måletekniske inspektører, der vil udføre re-verifikationen. Vi kan tilbyde jer re-verifikation enten som led i et servicejob eller som en del af en kalibreringsaftale, hvor re-verifikationen erstatter den sporbare kalibrering det år, den forfalder. Hele processen vil blive monitoreret via Multichecks database, hvilket vil sikre jer, at I opfylder Sikkerhedsstyrelsens krav.
Kontakt for mere info

Vores service er bygget på høj faglighed og alsidighed: Uanset hvad I vælger har vi teknikere, som udfører servicejob, klargør vægten til verifikation og afslutter med en re-verifikation.

Nye regler vedr. verifikation af vægte

Pr. 1. juli 2018 er der kommet nye regler vedr. verifikation af vægte, men jeres vægte skal stadig være verificeret, mærket og plomberet, hvis de anvendes til køb og salg. Tidligere krævede lovgivningen, at salgsvægte skulle re-verificeres med et interval på maks. 4 år eller ved plombebrud, men denne lovgivning er altså ændret pr. 1. juli 2018 med BEK 591 af den 29. maj 2018. Iht. BEK 591 af den 29. maj 2018 er der nu ikke længere krav om re-verifikation af salgsvægte hver 4. år, men kun ved plombebrud eller når det kan konstateres at vægten ikke længere vejer korrekt. Endvidere er det nu også vægtejerens ansvar at sikre, at vægte i brug ikke overskrider brugstolerancen, hvilket skal sikres ved etablering af kontrol, baseret på metrologisk sporbare målinger.

Yderligere detaljeret informationer omkring bekendtgørelserne kan findes på www.sik.dk.