linkedin
+

Sæby Fisk

100% detektering af fremmedlegemer i fiskekonserves

Sæby Fisk er den eneste producent af dåsemakrel i Danmark og er en af de største producenter af fiskekonserves i Europa med kunder over hele verden. Effektiv detektering, som den Multicheck kan tilbyde, sikrer, at ingen fremmedlegemer er tilstede i den færdigpakkede konserves. Men med en produktion på mere end 100 millioner dåser fiskekonserves årligt er det ikke blot nok, at deres x-ray detekterer med 100% nøjagtighed; detekteringens nøjagtighed skal også kunne opretholdes på høje hastigheder, således Sæby Fisks produktion kan bevare deres enorme produktivitet. Produktsikkerhed er dog alfa omega: 85% af Sæby Fisks produktion er eksport, hvorfor det er absolut nødvendigt at eliminere alle risici for tilbagekaldelser. På det globale marked kræver det ikke mange tilbagekaldelser, før ens brand bliver skadet betydeligt – måske endda i et omfang, som på sigt kan true en virksomheds eksistens. Foruden denne faktor er pålidelig detektering også afgørende for, at Sæby Fisk kan imødekomme de standarder, som implicerer 100% inspektion på samtlige dåser, der forlader produktionen.

SC-3000 – meget mere end bare x-ray

Kombinationen af maksimal produktsikkerhed og høje produktionshastigheder stiller store krav til den detektering, som Multicheck skulle levere og installere. Efter grundige produkttest valgte Sæby Fisk model SC-3000 fra WIPOTEC-OCS, der med sin unikke kamerateknologi giver uovertruffen detektion, selv under høje hastigheder. Dette, kombineret med sit kompakte design, gjorde integrationen i den ny pakkelinje enkel. Med Multichecks første levering og installation i 2015 blev det muligt for Sæby Fisk at detektere metaller, glas, keramik og småsten i deres produktion. Da produktionsanlæg og maskiner i fødevareindustrien er fremstillet af rustfrit stål, er det naturligvis nødvendigt at kunne detektere dette, også når det måtte forefindes inde i aluminiumsdåserne, hvilket er meget relevant for Sæby Fisk.  De nævnte materialer er ikke mulige at detektere med konventionelt udstyr, såsom metaldetektorer, hvorfor Sæby Fisk med implementeringen af SC-3000 har udvidet deres sikkerhedsniveau betydeligt.

Sikker og pålidelig inspektion – også på tophastighed!

Takket være SC-3000’s modulære design kunne Multicheck nemt installere den i de allerede projekterede pakkelinjer, hos Sæby Fisk, uden at foretage nogen nævneværdige ændringer. Sæby Fisks pakkelinjer kører med 80 meter/min., hvilket stiller store krav til inspektionsudstyret. Ifølge teknisk chef Kent Christiansen har Multicheck imødekommet de store krav uden problemer. Således bliver den grundige detektion effektivt udført selv ved de meget høje linjehastigheder. Baggrunden for SD-3000’s evne til at detektere pålideligt og sikkert på høje hastigheder, skal findes i dens højtydende kameramodul, som er udstyret med WIPOTEC-OCS’ HD-TDI-teknologi, der gør det muligt at generere røntgenbilleder i meget høj kvalitet på kun en brøkdel af et sekund. Hertil erstatter den integrerede vandkøling af det metalkeramiske rør de olier og eksterne køling, som ellers vil være påkrævet ved brug af andre inspektionssystemer. Takket være dens hygiejniske design er SC-3000 meget nem at rengøre og er som standard IP65-klassificeret.

Intet overladt til tilfældigheder

For Multicheck er det naturligt, at vores løsninger altid er tilpasset efter vores kunders behov og krav. Multichecks løsning til Sæby Fisk er derfor nøje valgt med de store krav til detektering og sporbarhed inden for fødevareindustrien in mente. Som for alle andre fødevareproducenter er det vigtigt for Sæby Fisk, at deres inspektionsudstyr på produktionslinjerne pålideligt og sikkert detekterer alle urenheder med det samme. I gennemsnit detekteres der 1-2 fremmedlegemer i dåser pr. dag, som oftest er rester af fangstudstyr fra trawlerne. For altid at tilvejebringe komplet sporbarhed arkiverer SC-3000 røntgenbilleder af rejektede produkter, forsynet med dato- og tidsstempler. Den ”falske” afvisningsrate er tæt på nul. Rejektfunktionen overvåges ved hjælp af fotoceller, som er monteret i både rejektbeholderen og på transportøren, hvilket sikrer, at forurenede dåser rejektes og ikke kan passere ud af maskinen ved en fejl. Når Sæby Fisk modtager fangster, benytter de sig af en særlig frysemetode til opbevaring af fiskene som råmateriale, og både fiskefartøjets oprindelse, fiskerizone og dato kan spores når som helst i produktionen. Med deres nøje monitorering har Sæby Fisk således skærpet indsigt i deres produkter, hvorfor de kan opretholde deres kvalitetssikring – fra fangst til dåsemad.

Daglige tests sikrer høj produktsikkerhed

For at Sæby Fisk kan sikre, at deres detektering fungerer optimalt, testes SC-3000 tre gange om dagen. De prøveeksempler, de anvender under disse daglige tests, er kugler af både glas og rustfrit stål, som skal detekteres i slutprodukterne, således Sæby Fisk kan sikre, at deres produktsikkerhed er i top. Ifølge Kent Christiansen har Multichecks x-ray-udstyr fra WIPOTEC-OCS optimeret Sæby Fisks produktsikkerhed markant, bl.a. fordi vores udstyr pålideligt og konsekvent kan detektere metalprøver, der er mindre end 1 mm diameter i fiskekonserves.

Et frugtbart samarbejde

Sæby Fisk forventer at producere op til 120 millioner dåser fiskekonserves om året i den nærmeste fremtid. En sådan produktionsvækst kan kun blive sikret gennem optimale produktionshastigheder og tilsvarende produktionstider. Med SC-3000 har Sæby Fisk skabt gunstige forudsætninger for at opnå deres mål vedr. produktivitet, mens de også har reduceret deres omkostninger uden at gå på kompromis med deres skyhøje produktkvalitet: ”Med SC-3000`s høje skannerhastighed begrænser vores udstyr fra WIPOTEC-OCS aldrig den maksimale produktionskapacitet, som vores produktionslinjer kan præstere. Udstyret sikrer også, at vi kan indfri vores mål vedrørende effektivitet og produktivitet med minimale omkostninger, mens vi opretholder vores høje kvalitetsniveau,” slutter Kent Christiansen.
Se produktet